شهرک سازی و اقامتگاه های بوم گردی و گردشگری
 طراحی و ساخت اقامت گاه های گردشگری با توجه به شرایط اقلیمی و شهرکهای مسکونی در دو صورت متحرک و ثابت
 ما توانسته ایم با به‌کارگیری  علم روز ساخت جابجایی سازه های مختلف اقدام به ساخت شهرک های مسکونی  و اقامتگاه های تفریحی متحرک کنیم که در مواقع نیاز این سازه ها به مناطق دیگر شده و آماده بهره برداری مجدد میشود این عمل علاوه بر عدم آسیب به محیط موجب حفظ سرمایه اولیه نیز می شود