ویلای پیش ساخته

​مهندس کمال مرادلو
​​​​​​​بنیان گذار ساختمان پیش ساخته  استاندارد مهندسی در ایران

pershian​​​​​​​

English

 سازه ها بصورت فلزی و بتنی مطابق با آیین نامه های مقررات ملی ساختمان و ضوابط سازمان نظام مهندسی اجرا می گردند