ویلای پیش ساخته

​مهندس کمال مرادلو
​​​​​​​بنیان گذار ساختمان پیش ساخته  استاندارد مهندسی در ایران

pershian​​​​​​​

English

در این تیپ کف ، بدنه و سقف هر کدام به صورت پنل های جداگانه با ابعاد استاندارد ساخته شده و پس از ارسال به محل پروژه ، مونتاژ و نصب می گردد .​​​​​​​

 ١ .امکان جابجایی در آینده ( دفعات نامحدود)
٢ .اجرا برای سازه های یک طبقه و حداکثر دوبلکس
 ٣ .مناسب جهت نصب در مناطق با دسترسی محدود.در این تیپ کف و بدنه و سقف به صورت پنل های جداگانه ساخته شده و به محل پروژه ارسال و نصب و مونتاژ می گردد و فاقد استراکچر جداگانه از پنل ها می باشد.
موارد استفاده
ساختمان با تعداد طبقات یک طبقه و حداکثر دوبلکس
مناسب جهت نصب در مناطق با دسترسی محدود
مزایا
امکان جا به جایی
اجرا برای سازه های یک طبقه و حداکثر دوبلکس
امکان اجرا با ارتفاع سقف بلند