ویلای پیش ساخته

​مهندس کمال مرادلو
​​​​​​​بنیان گذار ساختمان پیش ساخته  استاندارد مهندسی در ایران

pershian​​​​​​​

English

تیپ 3 : متحرک پنلی
در این تیپ، سازه به همراه کف و بدنه که به صورت پنلی جداگانه ساخته شده و به محل پروژه ارسال و نصب و مونتاژ می گردد و در مقایسه با تیپ 2 دارای سازه مستقل نسبت به بدنه است.


در این تیپ، سازه به همراه کف و بدنه که به صورت پنلی جداگانه ساخته شده و به محل پروژه ارسال و نصب و مونتاژ می گردد و در مقایسه با تیپ 2 دارای سازه مستقل نسبت به بدنه است.
موارد استفاده
مناسب جهت ساخت در 3 طبقه به بالا
مناسب استفاده برای اماکن مسکونی وعمومی( مانند محل اسکان و بیمارستان )
مناسب جهت آماده سازی و نگهداری برای استفاده در مواقع بحرانی جهت نصب سریع با امکان جمع آوری بعد از آن و نگهداری کم حجم آن در محل انبار
مزایا
 با قابلیت ارائه محاسبات سازه
 ١ .عدم محدودیت در طرح و اندازه و ارتفاع
 ٢ .امکان جا به جایی در آینده
 ٣.مناسب استفاده برای اماکن مسکونی و عمومی ( مانند محل اسکان و بیمارستان)
۴ .مناسب جهت آماده سازی و نگهداری برای استفاده در مواقع بحرانی جهت نصب سریع با امکان جمع آوری بعد از آن و نگهداری کم حجم آن در محل انبار