در بخش طراحی محوطه (Landscape ) جانمایی تمام بخش های مورد نیاز کارفرما درمحوطه شامل : استخر ، آلاچیق، پارکینگ ، فضای سبز ، فضای بازی ، آتشگاه ، آب نما و نیز جا نمایی ویلا با در نظرگرفتن جهت جغرافیایی محل پروژه (Site ) انجام و با استفاده از بروزترین متریال طراحی می گردد.
تمامی بخش های اجرایی محوطه ( site) بعد از طراحی و مطابق با آن شامل ساخت کامل استخر همراه تاسیسات، آلاچیق، پارکینگ، فضای سبز، آتشگاه، آب نماو ... توسط گروه اجرایی محوطه هومان قابل اجرا می باشد.​​​​​​​