ویلای پیش ساخته

​مهندس کمال مرادلو
​​​​​​​بنیان گذار ساختمان پیش ساخته  استاندارد مهندسی در ایران

pershian​​​​​​​

English

ویلای پیش ساخته

ویلای پیش ساخته
ویلای پیش ساخته با هومان ویلا مجموعه هومان دژ سازان مهراز (هومان ویلا ) با مدیریت آقای مهندس کمال مرادلو و آقای ابراهیم مرادلو در سال 1393 با هدف صنعتی سازی ساختمان با ایده اولیه متحرک سازی ساختمان با قابلیت حمل و جا به جایی به عنوان تنها شرکت سازنده ساختمان های پیش ساخته  استاندارد متحرک (مطابق با آیین نامه مقررات ملی ساختمان و معیارهای نظام مهندسی ) در ایران شروع …
ادامه مطلب