ویلای پیش ساخته

​مهندس کمال مرادلو
​​​​​​​بنیان گذار ساختمان پیش ساخته  استاندارد مهندسی در ایران

pershian​​​​​​​

English

چوب روسی چیست و چرا در ساختمان سازی از این چوب استفاده میشود؟؟

چوب روسی چیست و چرا در ساختمان سازی از این چوب استفاده میشود؟؟
امروزه می‌توان چوب را از جمله فرآورده‌های پرمصرف در صنعت تلقی کرد که به تمامی کشورها صادر یا وارد می‌شود. در هر کشوری با توجه به اقلیم متفاوت و نوع درختان آن منطقه، نوع خاصی از چوب بیشتر موجود است که با توجه به میزان مصرف آن در صنایع مختلف به کشورهای دیگر صادر می‌شود. ویلای پیش ساخته |هومان ویلا چوب‌های وارداتی روسی انواع مختلفی از جمله نراد، راش، کاج، بلوط، …
ادامه مطلب